การขยายคลับบลูชิปของรอยัลอาจชี้ให้เห็นถึงการควบรวมความภักดี